Waar komt ons geldvandaan?

  Totaal

  100%

  Waar gaat ons geldnaar toe?

  Totaal

  100%

  Lokale woonlasten2015 - 2018

  Wat is onze vermogenspositie?

  Wat is onze weerstandscapaciteit?

  Overzicht gerealiseerdebaten en lasten per programma

  Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme

  Sociaal domein

  Cultuur en culturele voorzieningen

  Sport

  Openbare ruimte

  Milieu

  Ruimtelijke ordening en wonen

  Openbare orde en veiligheid

  Ruimtelijke ordening en wonen

  Algemene dekkingsmiddelen

  Stortingen in reserves

  Ontrekkingen aan reserves